Informatieavond GBOH

Hapert is volop in beweging. De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) zijn in volle gang, diverse woningbouwprojecten worden gerealiseerd, de herinrichting van het 50 km gebied wordt op korte termijn gefaseerd gestart en op