Informatieavond GBOH

Hapert is volop in beweging. De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) zijn in volle gang, diverse woningbouwprojecten worden gerealiseerd, de herinrichting van het 50 km gebied wordt op korte termijn gefaseerd gestart en op

Vergaderrooster 2017

Vergaderrooster 2017 Bekijk de data Ook in 2017 is het GBOH volop aan het vergaderen. In ons vergaderrooster is er te vinden wanneer er wordt vergaderd over de agenda, algemene zaken en de besloten- en openbare klankbordgroepen. Hieronder vindt u het