Op maandag 23 april 2018 hebben de partijen CDA, BT en VHP een coalitie gevormd in de gemeente Bladel.
Deze drie partijen leveren elk één fulltime wethouder. De portefeuilleverdeling is onderwerp van nadere
onderhandelingen in het college van burgemeester en wethouders. In hoofdlijnen komt de verantwoordelijkheid
voor ruimtelijke ordening te liggen bij het CDA, met als wethouderskandidaat de heer Fons d’Haens. BT
neemt met wethouderskandidaat de heer D. Jansen de maatschappelijke zaken voor zijn rekening. De VHP
heeft met de heer Wim van der Linden een kandidaat voor de portefeuille financiën en onderwijs.

Het gehele verslag leest u hier: 20180424 Coalitieverklaring CDA BT en VHP

Daarnaast vindt u hier de Powerpoint over de coalitieverklaring: 2018-05-15 PPP dorpsraden coalitieakkoord

Coalitieverklaring CDA, Bladel Transparant en VHP – “Ruimte aan de samenleving”