Het nieuwe college is een half jaar onderweg en werkt aan de afspraken en toekomstplannen
van het coalitieakkoord en het raadsprogramma. Een goed moment om met het college
daarover te spreken en de inwoners van Hapert te informeren.

Bekijk hier de volledige aankondiging:Â Uitnodiging Openbare Klankbordgroep GBOH – 14-11-2018

Informatieavond GBOH – 14 november a.s.