Hapert is volop in beweging. De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) zijn in volle gang, diverse woningbouwprojecten worden gerealiseerd, de herinrichting van het 50 km gebied wordt op korte termijn gefaseerd gestart en op het Kempisch Bedrijven Park (KBP) wordt volop gebouwd.

Op dinsdag 28 maart komt het college de stand van zaken van al deze ontwikkelingen aan de inwoners van Hapert nader toelichten en kunnen de inwoners hierover vragen stellen of nadere toelichting vragen.

Vind hier de volledige uitnodiging:

Uitnodiging Openbare Klankbordgroep GBOH – 28-03-2017

Informatieavond GBOH