De proloog is succesvol verlopen!

De dorpsvisie “Hapert Toekomstbestendig” is door de Klankbordgroep GBOH op 22 april 2009 aan de dorpsgemeenschap gepresenteerd. Deze dorpsraadpleging heeft niet tot veranderingen geleid. Het rapport is dan ook aan het slot van het dorpsgesprek ongewijzigd aangeboden aan het gemeentebestuur van Bladel.

Toegezegd is dat deze visie, gecomplementeerd met het document “Hapert op weg naar de toekomst”, zal dienen als bouwsteen voor de gemeentelijke Toekomstvisie “Leven in de gemeente Bladel”.

Dank aan Margry Arts voor het realiseren van onze Visie.