Activiteiten

Het GBOH zet zich in voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Hapert. Het fungeert daarbij als volwaardig overlegpartner met de gemeente Bladel en als bruggenhoofd met de Hapertse bevolking. Om deze functie goed te kunnen vervullen worden door het GBOH in gemeenschapshuis den Tref periodiek openbare klankbordgroep bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden door het college van Burgemeester & Wethouders, in samenspraak met het GBOH, de actuele ontwikkelingen in Hapert toegelicht. De aanwezigen worden daarbij ruimschoots in de gelegenheid gesteld om het college hierover te bevragen en daarnaast datgene wat er leeft in de Hapertse samenleving bij het college onder de aandacht te brengen. 

Daarnaast zijn door het GBOH, in intensieve samenspraak met de inwoners van Hapert, toekomstvisies opgesteld en wordt het GBOH door het college nadrukkelijk betrokken en geraadpleegd bij het opstellen van beleidsbepalende visies voor Hapert. 

Op deze wijze wordt door het GBOH inkleuring gegeven aan een zo maximaal mogelijke Burgerparticipatie welke het bestuur van de gemeente Bladel, voor haar beeld-, beleids- en besluitvorming, hoog in het vaandel heeft staan.

Lees hieronder meer over de volgende activiteiten van het GBOH: