Verslag Openbare klankbordgroep | 16 februari 2022

shallow focus photography of cafe late 982612

Lees en bekijk hieronder het verslag en de bijbehorende presentaties van de Openbare Klankbordgroep bijeenkomst op 16 februari 2022.

Verslag Openbare Klankbordgroep | 16-02-2022

Bijbehorende presentaties:

Van Milieustraat naar Grondstoffencentrum

Inbreiding De Wijer

Stand van zaken Oude Provincialeweg

Stand van zaken N284


Eerstvolgende openbare bijeenkomst:
Woensdag 1 juni, aanvang 19:30 uur

Op woensdag 23 maart aanstaande stond de eerstvolgende openbare klankbordgroep bijeenkomst van het GBOH gepland. Dat was echter te snel na de vorige druk bezochte bijeenkomst op woensdag 16 februari jongstleden. Bovendien ontbreekt het daardoor aan aansprekende actuele onderwerpen om een volwaardige aantrekkelijke agenda samen te stellen.

Daarom is de bijeenkomst van 23 maart verplaatst naar woensdag 1 juni, aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis den Tref. Dat is dan ook mogelijk tevens een mooie gelegenheid voor een nieuw college om zich op deze avond aan de inwoners van Hapert te presenteren!

De daarnaast nog geplande openbare bijeenkomst op woensdag 29 juni komt daarmee te vervallen.