Bestuur

Het bestuur van het GBOH is benoemd door de leden van de klankbordgroep. Dit bestuur draagt zorg voor de coördinatie en behandeling van operationele zaken. Bovendien is het bestuur een aanspreekpunt voor het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) en het ambtelijk apparaat van de gemeente Bladel.

Het bestuur komt daarvoor maandelijks bijeen en organiseert, afhankelijk van de actualiteiten, 4x per jaar een besloten klankbordgroep bijeenkomst (enkel toegankelijk voor de leden van de klankbordgroep) en 4x per jaar een openbare klankbordgroep bijeenkomst voor alle belangstellenden.

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Nog te bepalen
Herman van Oostrom
Hanny Mollen
Mariël van Oosterkamp
Herwin Jansen
Henry van Gerwen


2014
2023
2023
2023
2023