Onze enquête Gebiedsvisie kern Hapert 2040 is gesloten. Momenteel wordt alle input door het GBOH verwerkt tot bouwstenen van een nieuwe gebiedsvisie.

Het GBOH bedankt alle betrokken Hapertenaren voor hun input en nodigt iedereen uit voor de eerstvolgende Openbare Klankbordgroep bijeenkomst op woensdag 18 december om 19.30 uur in gemeenschapshuis den Tref.

Tijdens deze bijeenkomst zal het GBOH de resultaten van de enquête en de vertaling daarvan in de nieuwe gebiedsvisie toelichten. Ook zal de nieuwe gebiedsvisie officieel aan het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) van de gemeente Bladel worden aangeboden.