Gebiedsvisie

Nadenken over de toekomst van Hapert is belangrijk. Naast dorpsvisies die het GBOH opstelt in samenwerking met de inwoners van Hapert, wordt ook een gebiedsvisie opgesteld. 

Deze nieuwe gebiedsvisie (met inbegrip van buurtschap Dalem) moet gelden voor de komende 20 jaar, als onderdeel van de Omgevingsvisie voor de gemeente Bladel. Het GBOH is hiervoor een participatieproces gestart, ondersteund door bureau Negen. In het proces stond co-creatie centraal. De inwoners van Hapert weten zelf immers het beste wat nodig is om hun dorp leefbaar te maken en houden. Middels verschillende processtappen is input opgehaald voor de gebiedsvisie, op een wijze waarmee een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle inwoners werd bereikt. Aan de hand van de volgende vijf themas’s, gebaseerd op de eerdere dorpsvisies van Hapert, is input verzameld: 

  • Wonen in Hapert en Dalem 
  • Functionele versterking centrumgebied van Hapert 
  • Duurzaam en groen Hapert 
  • Veilig en bereikbaar Hapert 
  • Zorg en Welzijn in Hapert 

Met deze input kon het GBOH bouwstenen ontwikkelen voor de nieuwe gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie werd officieel overhandigd aan Gemeente Bladel tijdens onze Openbare Klankbordgroep bijeenkomst op 18 december 2019. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 

Het GBOH bedankt nogmaals alle betrokken Hapertenaren voor hun input! 

Lees hier het eindrapport van de verzamelde input voor de nieuwe gebiedsvisie. Lees hieronder de nieuwe gebiedsvisie kern Hapert 2040.