14 november 2018 | Gemeenschapshuis Den Tref, Hapert | 19:30 uur

Check de volledige uitnodiging en bijbehorende agenda hier.

Het nieuwe college is een half jaar onderweg en werkt aan de afspraken en toekomstplannen van het coalitieakkoord en het raadsprogramma. Een goed moment om met het college daarover te spreken en de inwoners van Hapert te informeren.

Bijeenkomst Openbare Klankbordgroep | 14/11/2018