Klankbordgroep

Gebaseerd op de grote zorg over de sterk haperende ontwikkelingen in Hapert kwam, op initiatief van Antoon Poppeliers, op 26 augustus 2008 voor het eerst een groep mensen uit Hapert bij elkaar om te bezien hoe dit te doorbreken. Daartoe werd door deze groep de klankbordgroep van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert opgericht. Vrijwel alle grote verenigingen, stichtingen en belangengroeperingen van Hapert zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd waardoor een breed draagvlak is gecreëerd binnen de Hapertse samenleving. De klankbordgroep bestaat uit 20 tot 25 personen.

 1. Frits Oomen
 2. Gerard Smetsers
 3. Johan van de Ven
 4. Herman van Oostrom
 5. Cees van de Ven
 6. Simon Lamers
 7. Jan Tijssen
 8. Hans van Voskuijlen
 9. William Spooren
 10. Hanneke van Dongen
 11.  
 12. Marco van den Heuvel
 13. Mieke Slenders
 14. Carol Iding
 15.  
 16.  
 17.  
 18. Johan Schoenmakers
 19. Herwin Jansen
 20. Dianne Coolen-van Gisbergen
 21. Tom Wolters
 22. Marije Fransen
 23. Marjo Leijten

De Kloostertuin
Basisschool het Palet
Carnavalsvereniging de Pintewippers
MKB Hapert
Gemeenschapshuis Den Tref
KBO / Parochie Petrus en Paulus
Natuur en Milieu / IVN
Notariaat
Medische beroepsbeoefenaren
Muziekvereniging Kunst Adelt
Sport – Het Snelle Wiel
Sport – v.v. Hapert
Toneelvereniging de Eenakter
Zorgverleners
Onderwijs
Openbare werken
MKB Hapert
Agrarische sector ZLTO
Industrie OBGB
Wél!zijn de Kempen
Buurtschap Dalem
Buurtverenigingen
Gehandicaptenplatform