Klankbordgroep

Gebaseerd op de grote zorg over de sterk haperende ontwikkelingen in Hapert kwam, op initiatief van Antoon Poppeliers, op 26 augustus 2008 voor het eerst een groep mensen uit Hapert bij elkaar om te bezien hoe dit te doorbreken. Daartoe werd door deze groep de klankbordgroep van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert opgericht. Vrijwel alle grote verenigingen, stichtingen en belangengroeperingen van Hapert zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd waardoor een breed draagvlak is gecreëerd binnen de Hapertse samenleving. De klankbordgroep bestaat uit 20 tot 25 personen.