Vanaf 2012 werd de totstandkoming van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrumgebied actueel en van groot belang. Deze MFA moet de verouderde gebouwen in Hapert gaan vervangen en onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, bibliotheek, ouderensteunpunt, parochie en binnensport onder één dak gaan huisvesten. Zo komt er een einde aan de huisvestingsproblemen van deze organisaties. Door deze verschillende gebruikers in één modern gebouw te vestigen ontstaat ook de mogelijkheid tot het gebruiken van elkaars kennis, samenwerking en ruimte. Daarnaast is een MFA een ontmoetingscentrum voor jong en oud, dat de leefbaarheid van Hapert kan verbeteren en versterken, voor nu en in de toekomst.
De partners in het project zijn gemeenschapshuis Den Tref, ouderensteunpunt de Kloostertuin, basisschool het Palet, peuterspeelzaal en kinderopvang Nummereen, bibliotheek de Kempen en parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus. 

Het GBOH heeft zich vanaf dat moment in 2012, samen met de betrokken partners, hiervoor sterk gemaakt en het grote belang hiervan continu uitgedragen, zowel binnen de Hapertse gemeenschap als bij het gemeentebestuur.

Momenteel, bijna 8 jaar na dato, is de realisatie bijna zover. Daarmee wordt ons dorp, naar verwachting vanaf het voorjaar 2022 verrijkt met een prachtige nieuwe accommodatie die grote functionele en maatschappelijke mogelijkheden biedt voor het dorpsleven en de (toekomstige) leefbaarheid van Hapert. Niet minder belangrijk zijn de ruimtelijke en functionele mogelijkheden die in het centrumgebied ontstaan door de vrijkomende locaties. Deze kunnen meervoudig en toekomstgericht worden benut voor de verder gewenste dorpsontwikkelingen. Dit biedt de mogelijkheid om Hapert in te richten tot een van de meest complete dorpen uit de Kempen, een dorp ook dat goed op haar toekomst is voorbereid, een “Aantrekkelijk en Vitaal Hapert 2030”.

—————————————————————————————————————————————————————————
 
Op dinsdag 8 oktober 2019 werd de richtlijn voor het ontwerp van de buitenkant (het aanzicht) van de nieuwe MFA Hapert gepresenteerd aan raads- en commissieleden en aan de direct omwonenden van het MFA-gebied.
 
Op onze Openbare Klankbordgroep bijeenkomst op 30 oktober werd een 3D-presentatie van de nieuwe MFA gepresenteerd. De architect en de wethouder namen de aanwezigen mee in een visuele rondleiding door de MFA. Bekijk hieronder een visuele rondleiding in 3D en een uitgebreide toelichting op de beelden.