MFA

Vanaf 2012 werd de totstandkoming van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het centrumgebied actueel en van groot belang. De oude gebouwen in het centrum, zoals die van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref zijn op korte termijn aan groot onderhoud toe, ook al is dit aan de buitenkant niet altijd te zien. Een nieuwe, moderne multifunctionele accommodatie (MFA) moet de verouderde gebouwen in Hapert vervangen en onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, bibliotheek, ouderensteunpunt, parochie en binnensport onder één dak gaan huisvestigen. Door deze partners in één modern gebouw te vestigen ontstaat de mogelijkheid tot het gebruiken van elkaars kennis, samenwerking en ruimte. Ook kunnen dan betere faciliteiten, zoals airconditioning en duurzame energie worden gerealiseerd.

Het GBOH heeft zich vanaf het eerste moment, samen met de betrokken partners, hiervoor sterk gemaakt en het grote belang hiervan continu uitgedragen, zowel binnen de Hapertse gemeenschap als bij het gemeentebestuur. Momenteel, bijna 8 jaar na dato, is de realisatie aanstaande. Daarmee wordt ons dorp, naar verwachting vanaf het voorjaar 2022 verrijkt met een prachtige nieuwe accommodatie die grote functionele en maatschappelijke mogelijkheden biedt voor het dorpsleven en de (toekomstige) leefbaarheid van Hapert. Niet minder belangrijk zijn de ruimtelijke en functionele mogelijkheden die in het centrumgebied ontstaan door de vrijkomende locaties. Deze kunnen meervoudig en toekomstgericht worden benut voor de verder gewenste dorpsontwikkelingen. Dit biedt de mogelijkheid om Hapert in te richten tot een van de meest complete dorpen uit de Kempen, een dorp dat ook goed op haar toekomst is voorbereid, een “Aantrekkelijk en Vitaal Hapert 2030”.

De officiële opening van de nieuwe MFA “Hart van Hapert” staat gepland op 30 september 2022. Blijf up-to-date van de voortgang via de Facebookpagina MFA Hapert.

– Beleef de nieuwe MFA Hapert in 3D! –
Tijdens onze openbare bijeenkomst werd de visuele presentatie van de nieuwe MFA Hapert getoond. De aanwezigen kregen daarbij een uitgebreide toelichting door de architect en wethouder op de indeling, de architectuur, de actuele stand van zaken en het vervolg.

Hoe komen de nieuwe klaslokalen eruit te zien, hoe wordt de Kloostertuin in de voormalige pastorie gehuisvest, hoe wordt de kerk omgebouwd en hoe zijn de ruimten van den Tref in de nieuwe accommodatie opgenomen? 

Hieronder vind je de 3D-video, de video met toelichting van de commissie en afbeeldingen van de MFA in 3D. Kijk je mee?

Klik op onderstaande afbeeldingen voor een vergrote weergave.