Initiatiefneemsters aan het woord: Groen Hart voor Hapert

Logo Groen Hart voor Hapert

Een bedankje voor op de website, namens de enthousiaste initiatiefneemsters:

Op zaterdag 1 oktober 2022 zijn het Groene Ommetje alsmede de beweegtuin feestelijk geopend. Vanaf die datum wordt volop gebruik gemaakt van dit ommetje en de beweegtuin. En dat is genieten. We hebben conform hetgeen is verwoord in de Gebiedsvisie Hapert 2040: “zo veel mogelijk gebruik maken van het groen dat er al is en dit met elkaar verbinden” proberen waar te maken.

Echter, zonder de samenwerking met het GBOH hadden we “onze droom” niet kunnen verwezenlijken. Het is een verrijking voor het dorp geworden. We zijn het GBOH daar dan ook heel dankbaar voor en we vinden het fijn dat we als werkgroep “Groen” onderdeel mochten worden van het GBOH.

Graag willen we jullie dan ook heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking.

Groen Hart voor Hapert
Mieke Slenders – Miek Antonius – Hanny Mollen