Presentatie | Plan voor inrichting van omgeving MFA Hapert

Afbeelding presentatie plan terreinomgeving MFA

— Persbericht Gemeente Bladel —

Het afgelopen jaar heeft advies- & ingenieursbureau “RA infra” alle wensen en voorwaarden verzameld, die een vertaling zouden moeten krijgen in het gebied rondom de nieuwe MFA te Hapert. Daarbij is afgestemd met alle mogelijk betrokken partijen en inwoners. Getracht is alle ontvangen input zo goed en zo veel mogelijk te vertalen in één totaalontwerp. 

Voordat het ontwerp wordt vastgesteld, wordt “Hapert” de gelegenheid geboden nog een laatste check te doen. Ter kennisname, maar ook om nog kleine aanpassingen te kunnen doorvoeren, mocht dat noodzakelijk blijken. Na vaststelling wordt het plan aanbesteed, zodat straks ook de inrichting van omgeving van de MFA is afgerond, zodra het gebouw klaar is om in gebruik te worden genomen (zomer 2022). 

Bij de presentatie van het plan voor de omgeving van de MFA moet enig voorbehoud worden gemaakt. Momenteel worden een 3-tal stedenbouwkundige visies op de inrichting van (het centrum van) Hapert opgesteld. Die raken ook de randen van het MFA-perceel. Vooralsnog is niet duidelijk of en in welke mate de uiteindelijke visie aanleiding geeft, het door RA Infra opgestelde plan nog enigszins aan te passen.   

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen kan de geplande inloop om het plan te tonen en toe te lichten, helaas niet doorgaan. Het GBOH heeft aangeboden het plan op haar website (www.gboh.nl) te plaatsen, zodat een ieder daarvan ingaande 1 januari a.s. kennis kan nemen. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen kenbaar worden gemaakt via info@bladel.nl tot uiterlijk 15 januari 2021.  

Bekijk hieronder de presentatie of open in een nieuw tabblad.

Plaats een reactie