Binnen het GBOH worden werkgroepen gevormd voor actuele onderwerpen of ontwikkelingen. De werkgroepen hebben daardoor veelal een tijdelijk karakter. De samenstelling van de werkgroepen wordt momenteel geactualiseerd.