Stedenbouwkundige Visie

Samen met alle betrokken Hapertenaren hebben we in december 2019 de Gebiedsvisie kern Hapert 2040 samengesteld. Deze nieuwe gebiedsvisie is toen officieel aan het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) van de gemeente Bladel aangeboden. Op basis daarvan hebben drie verschillende bureaus op 10 november 2020 een eerste ontwerp van een stedenbouwkundige visie voor Hapert gepresenteerd. Met de bevindingen tijdens en naar aanleiding van deze presentatie, waaronder een uitgebreide schriftelijke reactie van het GBOH, zijn de stedenbouwkundig bureaus aan de slag gegaan voor de verdere uitwerking van de visie. Dit heeft geleid tot een eindpresentatie van drie stedenbouwkundige visies voor Hapert, die op 23 februari 2021 zijn gepresenteerd. De eindresultaten zijn te raadplegen via de volgende video van Gemeente Bladel:

Het GBOH heeft deze drie eindresultaten getoetst aan de door haar opgestelde “Gebiedsvisie kern Hapert 2040” en op basis daarvan een reactie opgesteld met bevindingen en aanbevelingen. Daarbij werd ook een inschatting van realisme en haalbaarheid gemaakt. Deze reactie is met het college besproken en maakt in zijn volledigheid onderdeel uit van de onderliggende stukken van het in ambtelijke voorbereiding zijnde raadsvoorstel voor de gemeenteraad van juli 2021.

Wil je nog eens de Gebiedsvisie kern Hapert 2040 lezen, zoals we die destijds hebben opgesteld? Check dan even onze pagina Gebiedsvisie.