Toekomstvisie

Door het GBOH werd in 2009 de toekomstvisie ”Hapert Toekomstbestendig?!” opgesteld. De toekomstvisie van april 2009 lees je hier.

In 2018 heeft het GBOH haar toekomstvisie geactualiseerd middels de samenstelling van de toekomstvisie Hapert, aantrekkelijk en vitaal 2030. De toekomstvisie van januari 2018 lees je hier.

Het GBOH is in navolging daarvan door de gemeente Bladel in 2019 gevraagd om bouwstenen aan te leveren voor een nieuw samen te stellen “Gebiedsvisie kern Hapert 2040”. Lees hierover verder op onze pagina Gebiedsvisie.