Verkiezingsdebat

Op 7 maart 2018 vond het verkiezingsdebat plaats, georganiseerd door GBOH. De politieke partijen uit de gemeente Bladel gingen op deze avond met elkaar in debat over hun verkiezingsprogramma’s. Belangrijkste vraag daarbij was: wat hebben de politieke partijen de inwoners en het dorp Hapert de komende 4 jaar te bieden? En natuurlijk, in hoeverre hebben de partijen gehoor gegeven aan de boodschap uit de dorpsvisie “Hapert, aantrekkelijk en vitaal 2030”?

Aan de hand van een aantal thema’s werden de partijen in gelegenheid gesteld om hun standpunten toe te lichten en daarover met elkaar te debatteren. De realisatie van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) “Hart van Hapert” was daarbij een belangrijk aandachtspunt. De in groten getale aanwezige dorpsgenoten en belangstellenden werden ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.